Ngày đăng: 05/12/2021

Share:

Theo báo cáo của UBND TP.Đà Nẵng, trong năm 2022, TP. Đà Nẵng sẽ có tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công là 5.963 tỷ đồng.

Nút giao thông Trần Thị Lý, một trong những dự án có kinh phí từ nguồn vốn đầu tư công.

Nút giao thông Trần Thị Lý, một trong những dự án có kinh phí từ nguồn vốn đầu tư công. Ảnh: Nhuệ Lộc

UBND TP. Đà Nẵng vừa có báo cáo 350/BC-UBND gửi kỳ họp thứ 4 HĐND TP khóa X, về tình hình thực hiện lập kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Báo cáo trên dựa vào Công văn 6926/BKHĐT của Bộ KH&ĐT về dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 và thông báo của Sở Tài chính Đà Nẵng tại Công văn 4078/STC-LNS.

Theo đó, trong năm 2022, thành phố sẽ có tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công là 5.963 tỷ đồng.

Đến nay Sở KH&ĐT đã nhận được báo cáo đề xuất kế hoạch vốn của 38 cơ quan, đơn vị với tổng nhu cầu vốn đầu tư công năm 2022 là 12.989 tỷ đồng. Với khả năng đáp ứng từ nguồn ngân sách năm 2020 như đã nêu trên là rất khó khăn.

Để triển khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, Sở KH&ĐT đang tập trung thẩm định, rà soát để cân đối, bố trí vốn cho các công trình, dự án căn cứ theo số vốn dự kiến đảm bảo đúng quy định, tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn phù hợp với tình hình thực tế triển khai của các công trình, dự án.

Đà Nẵng dự kiến chi đầu tư từ ngân sách bằng với mức trung ương dự kiến giao, bao gồm: Vốn ngân sách địa phương 5.427,38 tỷ đồng; trong đó nguồn ngân sách tập trung 2.019,888 tỷ đồng, nguồn thu sử dụng đất 2.700 tỷ đồng, nguồn thu xổ số kiến thiết 160 tỷ đồng, nguồn bội chi ngân sách địa phương 547,5 tỷ đồng; vốn ngân sách trung ương 535,948 tỷ đồng.

 

Nhuệ Lộc (vietnamfinance)

Ngày đăng: 05/12/2021

Share: