Ngày đăng: 24/11/2021

Share:

Ngày 19/11/2021, UBND thành phố Đà Nẵng có Báo cáo Số 350/BC-UBND về tình hình thực hiện các công việc theo kết luận của HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố.

Tháng 9/2022, khởi công dự án Bến cảng Liên Chiểu

UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, Dự án Đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu giai đoạn 1 (phần cơ sở hạ tầng dùng chung) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 25/3/2021. UBND thành phố cũng đã bố trí vốn trung ương 200 tỷ đồng.

Cảng biển Liên Chiểu Đà Nẵng

Ngày 21/9/2021, Chủ tịch UBND thành phố đã giao ban quản lý dự án phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư xin chuyển nguồn vốn đã giao năm 2021 sang năm 2022; phối hợp các đơn vị liên quan, xin ý kiến Bộ Giao thông vận tải để thống nhất, hướng dẫn thẩm định, phê duyệt Quy hoạch làm cơ sở triển khai.

Đồng thời, giao ban quản lý dự án lập tiến độ chi tiết các công việc cần triển khai thực hiện trong suốt vòng đời của dự án, trong đó nêu rõ thời gian, trách nhiệm thực hiện trình UBND thành phố xem xét, có ý kiến chỉ đạo thực hiện.

Hiện nay, ban quản lý dự án đang khẩn trương triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công dự án vào tháng 9/2022.

Đề xuất Dự án Di dời Ga đường sắt vào danh mục dự án trọng điểm quốc gia

Về nội dung liên quan đến Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Di dời Ga đường sắt ra khỏi trung tâm thành phố (giai đoạn 1), UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên đang thực hiện các thủ tục lựa chọn tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, dự kiến hoàn thành Báo cáo nghiên cứu trong quý 3/2022.

Ga tàu hỏa Đà Nẵng

Đồng thời, UBND thành phố cũng đã có văn bản gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề xuất đưa vào danh mục dự án trọng điểm quốc gia và gửi Bộ Giao thông vận tải đề xuất đưa vào danh mục dự án triển khai giai đoạn 2021 - 2030 của đồ án Quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia.

Dự án nâng cấp nhà ga hành khách T1 - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng hiện ra sao?

Đối với công tác lập Quy hoạch nâng cấp nhà ga hành khách T1 - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, hiện đơn vị Tư vấn đã tiếp thu đầy đủ nội dung góp ý, cơ bản hoàn chỉnh đồ án quy hoạch. Sở Giao thông vận tải đã lấy ý kiến bằng văn bản của Cục hàng không Việt Nam, các đơn vị quân đội, Tổng công ty Quản lý bay, Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam và các sở, ngành liên quan của thành phố.

Sân bay quốc tế đà nẵng

Hiện nay, Tư vấn đang tiếp tục tổng hợp, tiếp thu các ý kiến góp ý của Sư đoàn không quân 372, Nhà máy A32, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và cập nhập, hoàn chỉnh nội dung theo đồ án Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không, sân bay Việt Nam đang được Bộ Giao thông vận tải trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 7084/UBND-SGTVT ngày 19/10/2021 gửi Bộ Quốc phòng lấy ý kiến.

Sau khi hồ sơ Quy hoạch tổng thể cảng hàng không giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tư vấn sẽ cập nhật, hoàn chỉnh trình, báo cáo UBND thành phố thông qua để làm việc với Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải.

Dự án mở rộng Quốc lộ 14B: Đang chờ ý kiến Thủ tướng Chính phủ

UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, Bộ Giao thông vận tải đã có Công văn số 9548/BGTVT-KHĐT ngày 14/9/2021 trình Thủ tướng Chính phủ xin lồng ghép nguồn vốn để thực hiện đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B đoạn qua thành phố Đà Nẵng, làm cơ sở phê duyệt chủ trương đầu tư công trình và triển khai các thủ tục tiếp theo.

Quốc lộ 14B

Theo đó, Bộ GTVT có trách nhiệm bố trí ngân sách trung ương để đầu tư cải tạo nâng cấp đoạn tuyến đảm bảo theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, 04 làn xe với bề rộng nền đường Bnền = 20,5m. Dự kiến mức đầu tư 430,9 tỷ, bao gồm cả chi phí đền bù phần Bnền = 20,5m là 101,7 tỷ.

Song song với đó, UBND thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm bố trí ngân sách địa phương đầu tư phần mở rộng thêm (theo đề nghị của địa phương là phân kỳ mặt cắt ngang quy hoạch đáp ứng cho 06 làn xe cơ giới, có dải phân cách giữa với bề rộng nền đường Bnền = 34,0m). Dự kiến đầu tư 345,6 tỷ, bao gồm cả chi phí đền bù phần nền đường mở rộng là 122,5 tỷ.

Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đang chờ ý kiến đồng ý của Thủ tướng Chính phủ để triển khai các thủ tục đầu tư dự án.

Xúc tiến đầu tư dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 14G, 14D

Liên quan đến dự án nâng cấp mở rộng tuyến quốc lộ 14G, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, Sở Giao thông vận tải đã nhiều lần tham mưu UBND thành phố có văn bản đề nghị Bộ Giao thông vận tải sớm xem xét đầu tư nâng cấp tuyến Quốc lộ 14G. Tuy nhiên, do nguồn vốn trung hạn dự kiến trong giai đoạn 2021 - 2025 còn khó khăn nên Bộ Giao thông vận tải chưa thể cân đối, bố trí cho dự án.

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến cũng như làm tiền đề phát triển khu vực phía Tây thành phố theo nội dung Đồ án quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Sở Giao thông vận tải đã tham mưu UBND thành phố báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải ưu tiên đưa công trình vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Giao thông vận tải để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Ngoài ra, dự án nâng cấp mở rộng tuyến Quốc lộ 14D hiện đã có trong danh mục đầu tư giai đoạn 2021 - 2030 của đồ án Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021.

Hiện Sở Giao thông vận tải đang tiếp tục phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan của tỉnh Quảng Nam làm việc với Bộ, ngành Trung ương để sớm có chủ trương đầu tư công trình và đề xuất ưu tiên đưa công trình vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Xúc tiến đầu tư Tuyến Tramway giữa Đà Nẵng và Hội An

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Giao thông vận tải thành phố đã nghiên cứu và chủ động đề xuất mạng lưới tuyến đường sắt đô thị lồng ghép vào điều chỉnh Quy hoạch chung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021.

Tuyến đường nối Đà Nẵng- Phố cổ Hội An

UBND thành phố cũng đã bố trí vốn nghiên cứu và giao Ban QLDA Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án Tuyến Tramway giữa Đà Nẵng và Hội An tại Quyết định số 4858/QĐ-UBND ngày 14/12/2020. Hiện nay, Ban QLDA đang thực hiện bước lựa chọn Tư vấn, dự kiến hoàn thành Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi vào quý IV/2022 làm cơ sở xúc tiến, kêu gọi đầu tư tư dự án.

Ngoài ra, Sở Giao thông vận tải đã đề xuất bố trí vốn chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 để lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tuyến đường sắt.

Lê Phước Bình (CafeLand)

 

 

Ngày đăng: 24/11/2021

Share: